NOE Master zrobimy wszystko w Twoim domu lub mieszkaniu
Noe Master realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" wypełnianie i składanie wniosków ZROBIMY WSZYSTKO W TWOIM DOMU i MIESZKANIU  Noe Master program "Czyste Powietrze" wypełnianie i składanie wniosków
tel. 535 830 321
mail: poczta@noemaster.pl

ŁAZIENKA TWOICH MARZEŃ

PROFESJONALNE KOMPLEKSOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W TWOIM DOMU
z 5-letnią GWARANCJĄ

SKLEP     ALLEGRO     O nas     Praca     Kontakt

USŁUGI:

ELEKTRYCZNE    POMIARY ELEKTRYCZNE    HYDRAULICZNE    OGRZEWANIE
REMONTY     SUCHA ZABUDOWA     GLAZURA PŁYTKI     PODŁOGI   
OKNA    ROLETY    MOSKITIERY    DRZWI    OGRODZENIE    BRAMY   

Okresowe pomiary elektrycznePomiary elektryczne odbioruPOMIARY ELEKTRYCZNE
dla wspólnot mieszkaniowych


Szkół   Urzędów   Administracji   Banków   Ubezpieczycieli
Zarządców Nieruchomości   Spółdzielni   Wspólnot Mieszkaniowych    Właścicieli Nieruchomości


pomiary rezystancji izolacji, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych,
pomiary ciągłości przewodów ochronnych, pomiary rezystancji uziemienia,
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
pomiary natężenia oświetlenia,

 

Pomiary elektryczne to obowiązek ustawowy, który ciąży na właścicielu czy zarządcy każdego obiektu budowlanego. Jednak przede wszystkim taka kontrola, jak pomiar rezystancji izolacji czy sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych, to kwestia bezpieczeństwa, która nie powinna być zaniedbywana. Warto zatem wiedzieć, kiedy należy sprawdzać instalacje elektryczne, jaki elektryk może podjąć się tego zadania.

Jak często powinno się wykonywać pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne, czyli sprawdzanie instalacji elektrycznych należy wykonywać co do zasady, w każdej naprawianej, nowej czy też zmienianej instalacji, zanim będzie ona użytkowana. Jednak pomiary elektryczne to również tak zwane pomiary okresowe. Są one obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku. Okres pomiędzy pomiarami nie powinien przekraczać pięciu lat. Jest to jedna z kwestii, o której warto pamiętać, bowiem decyduje o bezpieczeństwie użytkowników budynku.

Instalacje elektryczne powinny być poddawane kontroli w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Nie leży to w gestii dobrej woli zarządcy czy właściciela obiektu budowlanego, tylko wynika z przepisów prawa. Wymagania w tym zakresie uregulowane są w Ustawie Prawo Budowlane, Ustawie Prawo Energetyczne, jak również w przepisach w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.

Pomiary urządzeń elektrycznych

Norma PN-IEC 60364-3 określa, że pomiary elektryczne muszą być przeprowadzane okresowo a terminy wykonania pomiarów są zależne od danego pomiaru, pomieszczenia, obiektu oraz transformatora.
Czasookresy pomiarów elektrycznych wg PN-IEC 60364-3:
 

rodzaj pomiaru kontrola roczna kontrola pięcioletnia
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej* + +
pomiary rezystancji izolacji* + +
pomiary rezystancji izolacji* pomiary wyłączników różnicowoprądowych (RCD) + +
pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej** + +
pomiary i próby eksploatacyjne transformatorów SN*** - +
pomiary i próby eksploatacyjne transformatorów SN*** inne: pomiary natężenia oświetlenia, pomiary pola magnetycznego, pomiary pola jonizacyjnego, badania elektronarzędzi, badania silników elektrycznych wg zapotrzebowania wg zapotrzebowania

* wymagane czasokresy pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zależą od rodzaju pomieszczenia:

 

rodzaj pomieszczenia kontrola roczna kontrola pięcioletnia
pomieszczenia o wyziewach żrących + -
pomieszczenia zagrożone wybuch + -
otwarta przestrzeń + -
pomieszczenia bardzo wilgotne (o wilgotności ok. 100% i przejściowo wilgotne - 75 do 100%) + -
pomieszczenia gorące (temperatura powyżej 35 st. C) + -
pomieszczenia zagrożone pożarem - +
zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III - +
pomieszczenia wilgotne - +
pomieszczenia zapylone - +
inne - +

 

Klasyfikacja budynków, części budynków lub pomieszczeń wg kategorii zagrożenia dla ludzi:

klasyfikacja budynku zagrożenie
budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób ZL I
budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ZL II
szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne ZL III
budynki mieszkalne ZL IV
archiwa, muzea i biblioteki ZL V
Rejon na którym wykonujemy pomiary elektryczne:

LEŚNALUBAŃOLSZYNAPLATERÓWKASIEKIERCZYN,   ŚWIERADÓW ZDRÓJ,
BOLESŁAWIECGROMADKANOWOGRODZIECOSIECZNICAWARTA BOLESŁAWIECKA,
GRYFÓW ŚLĄSKILUBOMIERZLWÓWEK ŚLĄSKIMIRSKWLEŃ,
BOGATYNIAPIEŃSKSULIKÓWWĘGLINIECZAWIDÓWZGORZELEC,
JELENIA GÓRA, PIECHOWICE, SZKLARSKA PORĘBA, KARPACZ, KOWARY,
JANOWICE WIELKIE, JEŻÓW SUDECKI, MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, STARA KAMIENICA